ЛІДЕР СЕРЕД
БІОСТИМУЛЯТОРІВ
EXCLUSIVE
АМІНОКИСЛОТИ
До складу Кропмаксу входять 17 амінокислот рослинного походження, більша частина яких належить до незамінних. В середині рослинних тканин амінокислоти виконують велику кількість різних функцій. Вони є ключем, який контролює велику кількість біохімічних реакцій, а також вони присутні в основних структурах рослин. Відомо, що утворення амінокислоти проходить із біогенних елементів, тому на їх утворення витрачається дуже велика кількість енергії. При застосуванні Кропмаксу рослина отримує вже готові амінокислоти, які безпосередньо приймають участь в синтезі білків, тобто їй не потрібно витрачати енергію на їх утворення.
ПОЛІСАХАРИДИ
У рослинах функції полісахаридів важливі і багатогранні. Вони необхідні для синтезу різноманітних органічних сполук живої клітини, що виконують роль швидко доступних запасів енергії. Полісахариди розчинні в клітинному соку, приймають участь в створенні його концентрації, а значить і осмотичних властивостей рослинної клітини. Вони зв'язують воду утримуючи її в клітині, зв'язуються з білками і нуклеїновими кислотами, стабілізуючи їх молекули в несприятливих умовах.
ВІТАМІНИ
Фізіологічно активні речовини, що приймають участь в утворенні ферментів та в основних біохімічних процесах. Відомо, що всі ферменти - білкові речовини. Вони складаються з білкового "носія" і особливої активної групи - коферменту, цієї активною групою більшості ферментів є вітаміни, тому в залежності від того з якими білками сполучається вітамін, утворюється той чи інший фермент. Вітаміни рослинного походження, що входять до складу Кропмаксу приймають участь в основних процесах перетворення речовин протягом всього періоду онтогенезу.
СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ
Важливу роль для росту та розвитку рослин відіграють регулятори росту (фітогормони). Регулятори росту - синтезовані рослинами органічні речовини, які в невеликих концентраціях регулюють ріст рослин і їх фізіологічні реакції на вплив різних факторів навколишнього середовища. До рослинних гормонів, або фітогормонів належать ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизова кислота і етилен. Особливість Кропмаксу полягає в тому, що він містить збалансоване співвідношення ауксинів, цітокенінів і гіберелінів.
АУКСИНИ
Накопичуються в ростучих частинах рослин і сприяють надходженню в них поживних речовин і води. Вони підсилюють утворення і ріст кореневої системи.
ЦИТОКІНІНИ
Важливою властивістю цітокенінів є здатність призупиняти старіння, а також вони сприяють утриманню в клітинах ряду речовин, а саме амінокислот, які можуть бути направлені на ресинтез білків, необхідних для росту рослин і відновлення їх тканин.
ГІБЕРЕЛІНИ
Стимулюють розмноження, ділення і поздовжній розтяг клітин. При цьому гібереліни прискорюють проростання насіння і порушують стан спокою в більшості видів рослин.
• Вироблення рослиною більшої кількості енергії необхідної для свого зростання та
накопичення резервів (зерно, плоди, коріння).
• Завдяки своїй системній дії і ефекту транспортування, Кропмакс сприяє кращому
розподілу елементів живлення у всій рослині за короткий час.
• Кропмакс стимулює перерозподіл поживних та резервних речовин до молодих
органів з активним ростом.
• Підвищує інтенсивність фотосинтезу та подовжує життя фотосинтетичного апарату
рослин.
• Покращує доступність елементів мінерального живлення (комплементарний ефект).
• Високу швидкість поглинання рослиною основного харчування.
• Підвищує стійкість (імунітет) рослин.
• Активізує синтез Фітоалексинів - захисні фенольні сполуки, відсутні у здорових
рослин і які утворюються як реакція на поразку збудником.
• Нівелює шкоду фітотоксичної дії пестицидів.
ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВА КРОПМАКС ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
КУПУЙ ЗАРАЗ